Sklerodermiforeningens Forskningslegat

Søg støtte fra Sklerodermiforeningens Forskningslegat

Vil du bidrage til forskning om Sklerodermi eller udbrede kendskab til
Sklerodermi? Så kan du søge støtte fra Sklerodermiforeningens
Forskningslegat.

Legatet har til formål at yde støtte til forskning som udbygger, styrker og
fremmer kendskab til Sklerodermi, de psykiske aspekter herved og som
forbedrer behandlingen af patienter med Sklerodermi.
Sklerodermiforeningen ønsker at fremme forskning som opfylder et eller flere
af ølgende kriterier:

At informere om sygdommen.
At formidle kontakt mellem medlemmer.
At sætte fokus på udvikling af behandlingsmuligheder nu og i fremtiden.
At sætte fokus på udvikling af samarbejde mellem de forskellige
behandlingsenheder, der arbejder med Sklerodermi patienter.
Forskning som inddrager patienter og fokuserer på bedre livskvalitet.

Legatet uddeles 15. maj og den 15. september. Ansøgningsfrist er 4 uger før
uddelingsdato.

Legatuddelingen udgør 40.000 kr. pr. år og uddeles to gange årligt med
20.000 kr.

Søg igennem https://www.legatbogen.dk. eller   

Send ansøgningen til info@sklerodermi.dk

 

Se her hvad ansøgningen skal indeholde:

Ansøgers fulde navn
Adresse:
Postnummer: By:
Telefon
E mail
Projektets titel
Kort projektbeskrivelse
Relevans for Sklerodermi
Baggrundsbeskrivelse – ansøgers interesse i projektet
Formålsbeskrivelse
Design, metode og statistiske analyser
Planlagt start og afslutning
Budget
Kontaktoplysninger på projektvejleder
Kort redegørelse for eksisterende finansiering, herunder om der modtages
anden støtte
Praktiske forhold: Beskriv de praktiske muligheder for gennemførelse af
projektet