Politik for persondatabeskyttelse

Politik om databeskyttelse er udarbejdet med baggrund til EU-regler for persondataregistrering.

Sklerodermiforeningen er dataansvarlig og vores databehandler er den til enhver tid siddende bestyrelse.

Sklerodermiforeningen indsamler følgende oplysninger: Navn, Adresse, Mailadresse, evt. Telefonnr, Indmeldelsesmåned og -år samt Udmeldelsesesmåned og -år.

Oplysningerne anvendes i forbindelse med opkrævning af kontingent, udsendelse af nyhedsbreve samt samling af netværksgrupper samt andre forhold, hvor det kan være nødvendigt at kontakte medlemmerne.

 Udmeldte medlemmer slettes efter 3 år, tilsvarende gør sig gældende i forbindelse med dødsfald.

Listen deles udelukkende med andre bestyrelsesmedlemmer i forbindelse med løsning af specifikke opgaver.

Såfremt bestyrelsen konstaterer, at der er registreret forkerte data forsøger vi at få dem berigtiget ud fra øvrige data.

Medlemsdata opbevares på PC hos kasseren. PC er beskyttet med individuel brugernavn og  kodeord.

For at sikre mod at data går tabt eller beskadiges opbevares en kopi af medlemslisten på andet medie, som kan være en ekstern harddisk eller en usb nøgle.

Fremtidigt oplyses medlemmer, som ønsker at melde sig ind, om Sklerodermiforeningens politik for databeskyttelse og giver med sin indmeldelse samtykke til Sklerodermiforeningens behandling af personoplysninger.

 

Medlemmer har ret til:

  • at modtage oplysning om behandling af sine personoplysninger
    til at få indsigt i sine personoplysninger
  • til at få urigtige personoplysninger berigtiget
  • til at få sine personoplysninger slettet
  • til at gøre indsigelse mod at personoplysninger anvendes til direkte markedsføring – Sklerodermiforeningen anvender ikke data til markedsføring.
  • til at gøre indsigelse mod automatiske individuelle afgørelser, herunder profilering
    til at flytte sine personoplysninger (dataportabilitet)

Efter fremsendt ønske fra medlemmer vil de pågældende indenfor en måned modtage besked om, hvad der vil bliv gjort som følge af henvendelsen. Du kan kontakte os på info@sklerodermi.dk.