EULAR

European League Against Rheumatism

Startet 1947.

Overordnet er organisationen den der repræsenterer patient, sundhedsfaglige og videnskabelige selskaber indenfor rheumatologi i Europa. EULAR arbejder for at fremme og støtte forskning, forebyggelse, behandling og rehabilitering af gigtsygdomme.

EULAR har hvert år i juni en stor kongres, og her har FESCA de sidste tre år, fået stillet en stand til rådighed. Standen er gratis og repræsentanter fra FESCA’s har hvert år deltaget og i samarbejde
med den nationale sklerodermi forening bemandet stande under kongressen. Rejse udgfiter m.m har FESCA indtil nu fået sponsoreret.