Sklerodermiforeningens Forskningslegat

Søg støtte fra Sklerodermiforeningens Forskningslegat

Vil du bidrage til forskning om Sklerodermi eller udbrede kendskab til Sklerodermi? Så kan du søge støtte fra Sklerodermiforeningens Forskningslegat.

Legatet har til formål at yde støtte til  forskning som udbygger, styrker og fremmer kendskab til Sklerodermi, de psykiske aspekter herved og som forbedrer behandlingen af patienter med Sklerodermi.

Sklerodermiforeningen ønsker at fremme  forskning som opfylder et eller flere af følgende kriterier:

 • At informere om sygdommen.
  At formidle kontakt mellem medlemmer.
 • At sætte fokus på udvikling af behandlingsmuligheder nu og i fremtiden.
 • At sætte fokus på udvikling af samarbejde mellem de forskellige behandlingsenheder, der arbejder med Sklerodermi patienter.
 • Forskning som inddrager patienter og fokuserer på bedre livskvalitet.

Legatet uddeles 15. maj og den 15. september. Ansøgningsfrist er 4 uger før
uddelingsdato.

Legatuddelingen udgør 40.000 kr. pr. år og uddeles to gange årligt med 20.000 kr.

Søg igennem Legatbogen.

eller   

Send ansøgningen til info@sklerodermi.dk

Se her hvad ansøgningen skal indeholde:

 • Ansøgers fulde navn
 • Adresse
 • Postnummer
 • By
 • Telefon
 • E mail
 • Projektets titel
 • Kort projektbeskrivelse
 • Relevans for Sklerodermi
 • Baggrundsbeskrivelse – ansøgers interesse i projektet
 • Formålsbeskrivelse
 • Design, metode og statistiske analyser
 • Planlagt start og afslutning
 • Budget
 • Kontaktoplysninger på projektvejleder
 • Kort redegørelse for eksisterende finansiering, herunder om der modtages anden støtte
 • Praktiske forhold: Beskriv de praktiske muligheder for gennemførelse af projektet