Tidspunkt: 24-10-2020 kl. 10:30

Sted: Middelfart Milling Park Hotel, Viaduktvej 28, 5500 Middelfart, eller foran din computer via platformen Zoom.

Generalforsamling ifølge vedtægter. Se vedlagte vedtægter.

Tilmelding til Ulla: ulla@misla.dk

Husk at oplyse om du har ønsker til maden ved allergener, sygdom eller andet, hvis du møder op på hotellet. Jer der sidder derhjemme foran computeren, må selv klare forplejningen. Husk også at oplyse, om du deltager via Zoom.

Arrangementet i Middelfart afhænger af eventuelle meldinger fra SSI/Statsministeriet vedr. coronavirus. Det kan være, vi bliver nødt til udelukkende at afholde det via Zoom.

S.U senest 07-10-2020

Program for dagen. Med forbehold for ændringer:

Kl. 10:30 Kaffe/the og rundstykker

Kl. 10:50 Teknik og velkomst

Kl. 11:15 Generalforsamling

  • Valg af dirigent
  • bestyrelsens beretning
  • godkendelse af regnskab
  • fremlæggelse af budget
  • fastsættelse af kontingent
  • valg af bestyrelsesmedlemmer.  På valg er: Ulla (kasserer og sekretær), Marianne (formand og webmaster). Begge ønsker genvalg
  • valg af suppleant: Posten er ikke besat
  • valg af revisor. På valg er Flemming. Flemming ønsker genvalg
  • indkomne forslag: Bestyrelsen foreslår at unge under 30 år med sygdommen sklerodermi kan få et medlemskab for 150 Kr. årligt. Andre forslag skal være i bestyrelsens hænde senest den 7-10-2020
  • eventuelt

Kl. 12:30 Frokost

Kl. 13:45 Foredrag v/Aarhus Universitetshospital, Skejby

Kl ca 15:00 Kaffe og kage

Se vedtægter her: https://sklerodermi.dk/vedtaegter/

Indkaldelsen er også sendt ud pr. mail til medlemmer. Ønsker du at blive medlem, så kontakt Ulla på Ulla@misla.dk

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret på hvad der sker og tilmeld dig vores nyhedsbrev.

Du har nu tilmeld dig vores nyhedsbrev