INDKALDELSE TiL GENERALFORAMLING

Gør din indflydelse gældende.
Kom til generalforsamling den 28. oktober på Scandic Park, Skovsvinget 10,
8660 Skanderborg

Sklerodermiforeningen er vært ved efterfølgende frokost og foredrag med
fysioterapeut Mette Lauridsen, der bl.a. vil tale om håndtering af smerter og
konkrete bud på, hvad man selv kan gøre.

Du vil også møde Fie Juul Praastrup, der er den første modtager af foreningens
forskningslegat. Fie kommer og fortæller om sit forskningsprojekt: ”Brug af
sundhedsydelser i almen praksis og på hospitaler før en diagnose med systemisk
sklerodermi: Et landsdækkende dansk registerstudie”.

Deltagelse er gratis for medlemmer af Sklerodermiforeningen. Deltagelse for
støttemedlemmer 75, 00 kr. og 200 kr. for pårørende/. ikke-medlemmer.

Det er muligt at deltage i generalforsamlingen over zoom. Husk at skrive det i tilmeldingen, hvis du ønsker at deltage online. Onlinedeltagelse er gratis.

Tilmelding skal ske til Merete Meldahl på: meretemeldahl@hotmail.com

Hvis du har behov for diætkost, bedes du selv aftale konkret med Skanderborg Park
på tlf. 89 93 33 10

Program
Kl. 10.30-12.00 Generalforsamling jf. foreningens vedtægter:
Dagsorden:
 Bestyrelsens beretning
 Godkendelse af regnskab
 Fremlæggelse af budget
 Fastsættelse af kontingent – bestyrelsen foreslår uændret kontingent
 Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg er Marianne Kryger Olsen og Merete Meldahl. Begge ønsker genvalg
Bestyrelsen konstituerer sig selv på førstkommende bestyrelsesmøde.

 Valg af suppleant
 Valg af revisor
På valg er Flemming Hansen, der modtager genvalg
 Indkomne Forslag:
Forslag skal sendes til info@sklerodermi.dk senest 2 uger før
generalforsamlingen dvs. den 13. oktober 023
 Eventuelt

Kl. 12.00 – 13.30 Frokost
Kl. 13.30 – 14.15 Foredrag ved fysioterapeut Mette Lauridsen
Kl. 14.15 – 15.00 Fie Juul Praastrup fortæller om sit forskningsprojekt
Kl. 15.00 Kaffe og kage

Kom og vær med til en god dag. Vi glæder os til at ser jer.

Venlig hilsen bestyrelsen

 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret på hvad der sker og tilmeld dig vores nyhedsbrev.

Du har nu tilmeld dig vores nyhedsbrev