Vi indkalder til generalforsamling i Sklerodermiforeningen lørdag den 8. oktober 2022 på Danhostel Ringsted Sct. Bendtsgade 18, 4100 Ringsted.

Det er NU du kan være med til at bestemme Sklerodermiforeningens fremtid.  Foreningen er vært ved efterfølgende frokost og foredrag med diætist Mette Borre.

Mette ved alt (eller næsten alt) om ernæring ved fordøjelsesproblemer fx. forstoppelse, irritabel tyktarm, diarre og inflammatorisk tarmsygdom samt FODMAP diæten til irritabel tyktarm. Mette er til daglig ansat på Århus Universitets Hospital. I kan læse mere om Mette på hendes hjemmeside her.

Arrangementet er gratis for medlemmer af Sklerodermiforeningen. HUSK det kun er medlemmer, der har stemmeret til Generalforsamlingen. Se vedtægterne til afholdelse af generalforsamlingen nederst.
Vi håber på at se så mange af jer som muligt.

Det er muligt at deltage i generalforsamlingen over zoom. Husk at skrive om du vil deltage over zoom ved tilmelding. Så sender vi dig et link du skal følge.

Tilmelding skal ske til Marianne Kryger Olsen på email: mariannekryger@gmail.com senest 1. oktober 2022
Husk at skrive om du har behov for diætkost og hvilken, eller kontakt selv Danhostel.

Program 

Morgenkaffe og rundstykker fra kl. 09:30 for de morgenfriske

 • 10:30 -12:00 Generalforsamling
  •  Dagsorden ifølge vedtægter – se dagsorden nederst i mail og vedtægter her: https://sklerodermi.dk/vedtaegter/
 • 12:00 – 13:30 Frokost
 • 13:30 – 15:00 Foredrag med Mette Borre
 • Kaffe og Kage

Der er mulighed for overnatning på DanHostel Ringsted, Foreningen giver ikke tilskud til overnatning.
Foreningen giver tilskud til kørsel som vanligt efter statens laveste takst. Husk at gemme togbilletter eller antal kørte km og send det hele til Ulla på ulla@misla.dk

Sklerodermiforeningens vedtægter til afholdelse af Generalforsamling
Generalforsamlingen ledes af en dirigent der vælges af de tilstedeværende medlemmer. Den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende faste punkter:

 • bestyrelsens beretning
 • godkendelse af regnskab
 • fremlæggelse af budget
 • fastsættelse af kontingent
  • Bestyrelsen foreslår uændret kontingent
 • valg af bestyrelsesmedlemmer. 
  • Ulla og Marianne er på valg i 2022, men da Lone er udtrådt i 2021 og Lis er valgt i 2021 under forudsætning af en periode på 1 år, og vi samtidig ikke ønsker at formand og kasserer er på valg i samme år, er følgende på valg i 2022: Merete, som ønsker genvalg, Ulla som ønsker genvalg og Pia, som ønsker at forsætte som suppleant.
   Der er åben for yderligere bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
 • valg af suppleant
  • Pia Vejrup (ønsker genvalg som suppleant)
 • valg af revisor
  • Flemming Hansen (ønsker genvalg) 
 • indkomne forslag
  •  Forslag skal sendes til mariannekryger@gmail.com senest 2 uger før generalforsamlingen.
  • Bestyrelsen foreslår oprettelse af Sklerodermiforeningens Forskningslegat
 • eventuelt

Stemmeret på generalforsamlingen har medlemmer og støttemedlemmer.
Beslutningen på generalforsamlingen sker ved simpelt flertal.
Afstemninger sker skriftligt, såfremt blot et tilstedeværende medlem ønsker det.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret på hvad der sker og tilmeld dig vores nyhedsbrev.

Du har nu tilmeld dig vores nyhedsbrev