Du er her: Forside Information Nyheder Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2019

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2019

 

 

Sted: DGI Huset Vejle, Willy Sørensens Plads 5, 7100 Vejle.

Tid: 5. oktober 2019 Kl. 11.00.

Dagsorden ifølge vedtægter.

 

Dagsordenen og hvem der er på valg kan findes nederst i denne indkaldelse.

 

Tænk over, om DU kunne have lyst til at få indflydelse på foreningens arbejde, ved at melde dig ind i bestyrelsen.

 

Efterfølgende vil der være frokost og foredrag med Stresscoach Christina Ravnholdt Lode. Vi slutter af med kaffe og kage.

 

Hvis du har ønsker til diætkost, kontakt da venligst Marianne på mail: mariannekryger@gmail.com

Tilmelding skal ske til Marianne på mail: mariannekryger@gmail.com

Inden den 27. september 2019

 

Arrangementet er gratis for medlemmer og støttemedlemmer.

 

Venlig hilsen Bestyrelsen

 

Dagsorden, der i henhold til vedtægterne (se også http://www.sklerodermi.dk/dk/foreningen/vedtaegter) har følgende punkter:

 

1.      bestyrelsens beretning v. formanden, Grete Bille

2.      godkendelse af regnskab

3.      fremlæggelse af budget

4.      fastsættelse af kontingent

5.      valg af bestyrelsesmedlemmer

6.      Bestyrelsen består p.t. af Grete Bille (formand), Marianne Kryger Olsen (næstformand), Birthe Ilsø Jensen (kasserer), Charlotte Aagren (bestyrelsesmedlem), Ulla Skytte (sekretær), Lis Berg (bestyrelsesmedlem) og Tina Schmidt (bestyrelsesmedlem). 

Christel Kjærbo, der i 2018 blev valgt til suppleant for 1 år er udtrådt, således at der p.t. ikke er suppleanter til bestyrelsen.

 

På valg i år for 2 år er Birthe Ilsø Jensen, Charlotte Aagren, Lis Berg og Tina Schmidt.

Birthe Ilsø Jensen ønsker ikke genvalg og overdrager ved generalforsamlingen eller straks derefter kassereropgaverne.Charlotte Aagren og Tina Schmidt ønsker heller ikke genvalg.

Endvidere ønsker Grete Bille at udtræde af bestyrelsen så snart stafetten er givet videre til en ny.

 

Bestyrelsen kan bestå af indtil 7 medlemmer + 1-2 suppleanter.

 

7.      valg af suppleant(er)

vælges for 1 år. Deltager som regel i bestyrelsesmøder og opgaver efter lyst og behov, og det er derfor en meget god måde at starte på og komme ind i arbejdet.

 

8.      valg af revisor

På valg er Flemming Hansen. Flemming Hansen ønsker genvalg.

 

9.      indkomne forslag

10.  eventuelt

Hvis du har forslag, du gerne vil stille til generalforsamlingen, skal de sendes til Grete Bille på mail gretebille@gmail.com eller Marianne Kryger Olsen på e-mail mariannekryger@gmail.com senest 23. september.

 

HOTLINE


Hvad enten du er nydiagnosticeret eller er stødt på nye udfordringer, så kan det nogle gange være godt at have én at tale med.  
Læs mere 

 

NYHEDSBREV


Tilmeld dig nyhedsbrev her.

 

Ønsker du ikke flere nyhedsbreve? Klik her.  

 

 

 

Følg også med på Facebook
FØLG OS PÅ FACEBOOK

 

 

 

FESCA Dansk Sklerodermi og Raynaud forening er medlem af FESCA, the Federation for European Scleroderma Associations. Læs mere

 

 Politik for databeskyttelse